Constructieve Veiligheid (CV) is een ketenverantwoordelijkheid

Bij de borging van constructieve veiligheid (CV) in bouwprojecten spelen diverse ketenpartners een rol. Dit Kennisportaal beschrijft borgingsacties voor al die partners. Uitgangspunt is dat ieder bouwproject in grote lijnen dezelfde stappen of 'fasen' doorloopt en dat voor ieder project in essentie dezelfde borgingsacties nodig zijn. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor die acties is afhankelijk van de bouworganisatie- of contractvorm. De verschillen in de verdeling van verantwoordelijkheden kunt u vinden in de 'Verantwoordelijkheidsmatrix' onder de knop 'Bronnen'. De veiligheidscultuur bij de betrokken ketenpartners is een belangrijke invloedsfactor.

Ontwikkelen in fasen

Ieder bouwproject ontwikkelt zich in onderstaande fasen. Constructieve veiligheid waarborgen we door in de juiste fase de juiste acties te ondernemen. Kies hiernaast de fase van uw project.

Nieuw! Een vlugge opfrisser nodig of Constructieve Veiligheid bewust maken binnen een team?
Bekijk de KPCV tools

Voorwoord KPCV

drs. Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Partijen moeten werken aan een sfeer waarin (constructieve) veiligheid serieus genomen wordt. Kortom, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Lees voorwoord