Drie brancheorganisaties – VNConstructeurs, Koninklijke NLingenieurs en Bouwend Nederland – organiseerden op 16 november 2018 in Zoetermeer de werkconferentie CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID VAN GEBOUWEN VERDIENT MEER! Aanleiding was het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De werkconferentie was de start voor een gezamenlijke inspanning van alle bij de bouwketen betrokken partijen om constructieve veiligheid in de Nederlandse bouwsector te verbeteren.

De werkconferentie heeft geresulteerd in een Actieagenda van zeven punten. In een mail van 14 januari roept Maxime Verhagen de deelnemers van conferentie op mee te doen aan de uitvoering van de agenda. Kijk hier naar het filmpje dat van de conferentie is gemaakt.

Het eerste punt van de Actieagenda roept op tot de structurele en branchebrede toepassing van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Werknemers en projectmanagers in een tiental bouwprojecten worden geholpen om de kennis goed toe te passen in de dagelijkse praktijk. Wanneer voldoende ervaring is opgedaan wordt onderzocht of het KPCV – met eventuele aanpassingen – zich kan ontwikkelen van richtlijn naar verplichting.

Andere punten op de Actieagenda betreffen bijvoorbeeld:

  • het organiseren van ‘professionele tegenspraak’ bij innovatie (neutrale experts die kritisch meekijken bij innovatieve toepassingen van constructies);
  • versterken van structurele aandacht voor constructieve risico’s;
  • onderzoeken of de (her)introductie van de hoofdconstructeur wenselijk is;
  • ronde-tafelgesprekken met opdrachtgevers met als doel de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over constructieve veiligheid voor en na gunning te faciliteren;
  • stimuleren van lerende organisatie: wat kunnen we leren van het verleden en welke verbeteringen zijn er nodig op proces-, interactie- en procedureel niveau?

De Actieagenda sluit af met een open vraag aan de Minister: hoe kan het wettelijk en/of beleidskader worden benut ter ondersteuning van de genomen initiatieven en voor het beter naleven van de veiligheidsnormen in de bouwsector?

Het KPCV sluit zich graag aan bij dit initiatief en we gaan graag in overleg met de brancheorganisaties over hoe het KPCV verder kan bijdragen aan de uitvoering van de Actieagenda.