Recent heeft KPCV een aantal belangrijke updates ondergaan.  Het betreft de volgende onderwerpen:

  • Definities met versiebeheer voor een aantal kernbegrippen in relatie tot constructieve veiligheid. Aanleiding voor deze update is de wens van KPCV-partners om in contracten naar deze definities te kunnen verwijzen. U kunt het betreffende document hier inzien;
  • Materialen/uitvoering en constructieve veiligheid: aandachts- en actiepunten voor medewerkers van adviesbureaus en bouwbedrijven die verantwoordelijk zijn voor materiaalkeuzes voor draagconstructies;
  • Borgingsacties voor de constructieve veiligheid van tijdelijke constructies, zoals steigers, ondersteuningsconstructies en bouwputten;
  • Risicomanagement en risicodossier, óók voor kleine projecten.

Hiermee biedt KPCV nog meer duidelijkheid over hoe veiligheidsrisico’s procesmatig kunnen worden teruggedrongen. Deze presentatie geeft meer informatie over de veranderingen die zijn doorgevoerd.

Heeft u nog vragen? Wij vernemen die graag op info@kpcv.nl