Wijs de aanvrager/vergunninghouder er in de correspondentie rond de vergunningverlening op, dat hij de verantwoordelijkheid voor de constructieve samenhang expliciet moet regelen. Adviseer de vergunninghouder om daarvoor een ‘coördinerend constructeur’ aan te stellen.

Voor alle duidelijkheid: het is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de constructieve samenhang te borgen. Als bevoegd gezag kunt u hem daar slechts op wijzen en adviseren om het op een bepaalde manier te organiseren, bijvoorbeeld door het aanstellen van een coördinerend constructeur. Voor nadere informatie kunt u verwijzen naar het KPCV-document “Contractvormen en Constructieve Veiligheid” (zie “Links & downloads” in het menu hiernaast). Ook voor het bevoegd gezag zelf bevat dit document waardevolle informatie.

In de kring van gemeenten gaan stemmen op om voor bepaalde constructies een veiligheidseffectrapportage te eisen van de aanvrager. Ook de NEN commissie die zich bezighoudt met ‘Robuustheid van gebouwen’ toont zich hiervan een voorstander.