In deze fase heeft de coördinerend constructeur het voortouw in het analyseren en beheersen van risico’s op het gebied van constructieve veiligheid. Het samenspel tussen coördinerend constructeur, engineeringscoördinator en deelconstructeurs is daarbij belangrijk. Als (vertegenwoordiger van het) uitvoerend bouwbedrijf of het installatiebedrijf dient u bij te dragen aan het risicomanagement door op grond van de eigen  rol en expertise tijdig uitvoeringsrisico’s te signaleren en te analyseren en passende beheersmaatregelen voor te bereiden. Daarnaast zal het risicodossier ongetwijfeld beheersmaatregelen bevatten die u niet zelf hebt geformuleerd, maar wel moet voorbereiden en uitvoeren.

Beheersmaatregel: onderstempeling van breedplaatvloeren
Beheersmaatregel: onderstempeling van breedplaatvloeren

Voor projecten die vanaf januari 2024 onder de Wkb vallen, moet de onafhankelijke kwaliteitsborger – in samenwerking met de adviseurs en de bouwer – een risicobeoordeling en borgingsplan opstellen. Deze moeten worden meegestuurd met de ‘melding bouwactiviteit’ aan het bevoegd gezag, uiterlijk vier weken voor de uitvoering van de betreffende onderdelen. De kwaliteit van de eigen risicoanalyse en -dossier van de coördinerend constructeur en de bouwer kunnen een belangrijke rol spelen bij het opstellen van de risico-beoordeling en het borgingsplan door de kwaliteitsborger. Zie verder het KPCV-document “Borging van constructieve veiligheid onder de Wkb”.