In deze fase heeft de coördinerend constructeur het voortouw in het analyseren en beheersen van risico’s op het gebied van constructieve veiligheid. Het samenspel tussen coördinerend constructeur, engineeringscoördinator en deelconstructeurs is daarbij belangrijk. Als (vertegenwoordiger van het) uitvoerend bouwbedrijf of het installatiebedrijf dient u bij te dragen aan het risicomanagement door op grond van de eigen  rol en expertise tijdig uitvoeringsrisico’s te signaleren en te analyseren en passende beheersmaatregelen voor te bereiden. Daarnaast zal het risicodossier ongetwijfeld beheersmaatregelen bevatten die u niet zelf hebt geformuleerd, maar wel moet voorbereiden en uitvoeren.

Beheersmaatregel: onderstempeling van breedplaatvloeren
Beheersmaatregel: onderstempeling van breedplaatvloeren