In de praktijk werken ontwerpende disciplines vaak onvoldoende synchroon. Zo loopt het installatie-ontwerp qua uitwerkingsniveau vaak een fase achter op het bouwkundige en constructieve ontwerp. Belangrijke oorzaak hiervan is dat de opdrachten aan ontwerp- en adviesbureaus onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Een andere oorzaak is dat bijvoorbeeld installatieadviseurs vaak beperkte, ‘uitgeklede’ opdrachten krijgen. Dit kan (veiligheids-)problemen opleveren, bijvoorbeeld wanneer in een laat stadium blijkt dat de ruimte die voor installaties is gereserveerd, onvoldoende is of voor de installaties te lage gewichten zijn aangehouden.

Opdrachtspecificaties conform de DNR-STB maakt geïntegreerd ontwerpen mogelijk

Draag ontwerptaken van alle ontwerpteamleden daarom op conform de Standaardtaakbeschrijving (DNR-STB) van BNA en NLingenieurs. Hierin zijn de taken van alle disciplines per fase (SO, VO, TO, UO) zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit maakt geïntegreerd ontwerpen mogelijk. Controleer vervolgens per fase of alle ontwerpteamleden ook echt de afgesproken output conform de STB leveren, ook op het gebied van constructies en installaties! Zie erop toe dat er een geïntegreerd bestek of technische omschrijving wordt opgeleverd voor bouwkunde, constructies en installaties (in plaats van losse deelbestekken per discipline).