Hoe gaat u voorzien in uw behoefte aan huisvesting of infrastructuur? Nieuwbouw of aanpassen van een bestaand object? Voor een goede afweging kijkt u wat de voor- en nadelen zijn van het bestaande object en hoe deze is aan te passen. Zijn de nieuwe wensen constructief te realiseren door behoud, aanpassen en/of versterken van onderdelen? Voldoet het bouwwerk daarmee uiteindelijk aan de huidige constructieve eisen? Is het wenselijk om een risico-inventarisatie van de omgeving, c.q. de ondergrond te (laten) maken?

Andere vragen die u moet beantwoorden om een goede afweging te kunnen maken:

 • Voldoet het bestaande object nog aan de geldende normen?
 • Is de fundering in staat om de nieuwe c.q. veranderde belastingen af te dragen naar de ondergrond?
 • Kan door middel van renovatie, gedeeltelijke vervanging of verbouw aan de normen worden voldaan of is sloop en nieuwbouw noodzakelijk?
 • Is de oplossing toekomstbestendig?
 • Is de oplossing veilig uitvoerbaar, te onderhouden en te gebruiken?
 • Is er mogelijkheid om te (ver)bouwen?
 • Is de oplossing kostenefficiënt?
 • Welke milieuwinst is te behalen door behoud en aanpassing boven nieuwbouw?
Renovatie Velsertunnel (2016-2017) - casco volledig gestript en weer opgebouwd volgens de landelijke tunnelstandaard; klaar voor de volgende 60 jaar (foto: Besix)
Renovatie Velsertunnel (2016-2017) - casco volledig gestript en weer opgebouwd volgens de landelijke tunnelstandaard; klaar voor de volgende 60 jaar (foto: Besix)

Voor het afwegen van de milieuwinst gelden enkele vuistregels:

 1. Niet doen wat niet nodig is (bijvoorbeeld: liever geen verdiepte oplossing als het ook op maaiveld kan, liever geen lichtmasten als dat niet nodig is, enzovoort);
 2. Maak maximaal gebruik van de materialen die al in en om uw project aanwezig zijn (dit kunnen totale objecten, onderdelen of grondstoffen zijn);
 3. Als u nieuwe materialen en producten inkoopt, zorg dan dat u dat maximaal circulair doet: toekomstbestendig (uitbreidbaar / aanpasbaar), van duurzame grondstoffen met het oog op beheer en onderhoud, enzovoort;
 4. Indien u kiest voor sloop in combinatie met nieuwbouw, moeten de vrijkomende materialen gescheiden worden afgevoerd en zoveel mogelijk  worden hergebruikt.
Kargo (2012-2013) - vervanging van vijf bestaande bruggen door een nieuw gebouwde of op de werf gerenoveerde brug. Minimale hinder voor weg en vaarverkeer (foto: Aveco de Bondt)
Kargo (2012-2013) - vervanging van vijf bestaande bruggen door een nieuw gebouwde of op de werf gerenoveerde brug. Minimale hinder voor weg en vaarverkeer (foto: Aveco de Bondt)