Tijdens de uitvoering kunnen extra, vaak tijdelijke belastingen voorkomen met een behoorlijke impact op de te (ver)bouwen draagconstructies. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van vloeren waarover materieel (vrachtwagens, hoogwerkers, verrijkers) moet kunnen rijden of waarop steigers moeten worden geplaatst, het verstevigen van lateien voor het bevestigen van een klimkist, het verzwaren van kolommen voor het verankeren van een torenkraan, het funderen van een torenkraan, enzovoort. Anticipeer waar mogelijk al in het ontwerp op dergelijke bijzondere belastinggevallen.

Zie ook de borgingsactie Materialen constructief veilig ontworpen, In een aantal richtlijnen van NVAF is veel informatie te vinden over belastingen tijdens de uitvoering van funderingswerken, inclusief de bijbehorende maatregelen.