Het constructief ontwerp is een vertaling van de architectonische ambities van de architect. Soms staan ambities op gespannen voet met de principes van constructieve veiligheid. Denk als architect niet te snel dat de constructeur het wel oplost! Overleg zo vroeg mogelijk met de ontwerpend constructeur om het optimale evenwicht te zoeken tussen architectonische ambities en een helder constructief ontwerp met een logische krachtsafdracht.

Probeer als ontwerpend constructeur de krachtswerking met eenvoudige rekenschema’s te benaderen en zo inzicht te verschaffen in het gedrag van de constructie. Schroom vervolgens niet om – in de geest van het architectonisch ontwerp – varianten aan te dragen. De architect dient een open oog en oor te hebben voor de constructieve (on-)mogelijkheden. Daarnaast: een fraai en constructief veilig gebouw moet ook veilig te bouwen en te onderhouden zijn. Besteed daarom ook serieus aandacht aan uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid!

NS station Arnhem
NS station Arnhem

Let wel: dit is géén pleidooi voor saaie, rationele architectuur! Spannende gebouwen kunnen alleen ontstaan door een hechte samenwerking binnen het projectteam!