Zie erop toe en controleer dat u bij oplevering goede revisietekeningen en/of digitale -modellen geleverd krijgt van de draagconstructies, zoals ze op de bouwplaats werkelijk zijn uitgevoerd. Die tekeningen en modellen zijn belangrijke uitgangspunten voor beheer, onderhoud en eventuele toekomstige verbouwingen. Het document “Constructief Gebouwdossier” (bron Rijksvastgoedbedrijf) beschrijft welke informatie voor draagconstructies minimaal  aanwezig moet zijn.

Aanbevolen wordt voor het gebouw een beheer- en gebruiksdossier – ook wel (digitaal) gebouwdossier genoemd – aan te leggen. Elk bouwwerk behoort een compleet constructief dossier te hebben, als onderdeel van het beheerdossier. Informatie in het constructief dossier moet minimaal omvatten:

  • gevolgklasse van het bouwwerk;
  • revisietekeningen of -modellen van de constructies zoals hierboven genoemd;
  • constructieberekeningen en –tekeningen;
  • werk- en wapeningstekeningen of -modellen van constructies;
  • productietekeningen of -modellen van leveranciers van prefab constructiedelen;
  • overzichten van toelaatbare vloerbelastingen;
  • inventarisatie en evaluatie van constructieve restrisico’s, die na oplevering van belang blijven en mede aanleiding kunnen zijn voor inspecties in de fase Gebruik.

Zie verder ook het document Constructief Gebouwdossier.

Zorg al in de initiatieffase voor een goede ILS bij de contractstukken

Deze informatie is zeer belangrijk voor beheer en onderhoud en eventuele latere verbouwingen of functieveranderingen. Opslag van deze (digitale) gegevens is essentieel en zou eigenlijk verplicht moeten zijn! Zorg ervoor dat al bij de contractvorming voor nieuwbouw of een verbouwing of herbestemming de juiste eisen worden gesteld aan de digitale informatie die de opdrachtnemer bij oplevering moet leveren. Ofwel: koppel kennis en ervaring op het gebied van beheer en onderhoud terug naar de initiatieffase: draag bij aan een goede  Informatieleveringsspecificatie (ILS) bij de contractstukken!

Er komen steeds meer applicaties beschikbaar voor de ondersteuning van adequaat beheer en onderhoud. Zo zijn er systemen die u automatisch een berichtje sturen wanneer vitale bouw- of installatiedelen onderhoud behoeven. Sensoren meten de prestaties en/of conditie van uiteenlopende bouw- en installatiecomponenten en geven die elektronisch door aan uw gebouwbeheersysteem (‘Internet of Things’). Voorwaarde voor succes van deze moderne systemen is dat de startinformatie compleet en op orde is. Wacht daarom niet af welke informatie u als beheerder ‘over de schutting’ krijgt gegooid, maar zorg er proactief voor dat u al in de contractfase aan tafel zit!