In het uitvoeringsontwerp moet aandacht worden aan specifieke hulpconstructies of omstandigheden die invloed uitoefenen op de te bouwen of te verbouwen constructie. Hierbij moeten alle, vaak tijdelijke, belastinggevallen uit de bouwfase worden meegenomen.

Is de ontworpen constructie sterk genoeg om een torenkraan of klimbekisting aan te bevestigen?

Denk bijvoorbeeld aan het versterken vloeren waar materieel (vrachtwagens of hoogwerkers) overheen moet kunnen rijden of waarop steigers moeten worden geplaatst, het verstevigen van lateien voor het bevestigen van een klimkist, verzwaring van kolommen voor het verankeren van een torenkraan, het toevoegen van fundatie-onderdelen voor het funderen van een torenkraan, het verdikken van vloeren als doorvalbeveiliging, het aanbrengen van een voldoende draagkrachtige laag voor een heimachine, enzovoort.

Laat u voorafgaand aan de uitvoering informeren of de belastinggevallen in de ontwerpfase zijn meegenomen, en stuur zo nodig proactief bij. Zie verder ook de borgingsacties Anticiperen op bijzondere belastinggevallen tijdens de uitvoering, Materialen constructief veilig ge-engineerd en Materialen constructief veilig uitgevoerd.

Het ondervangen van een constructief veilige (lees: draagkrachtige) ondergrond kan worden gewaarborgd op basis van de Richtlijn Begaanbaarheid Bouwterreinen van CROW. Voor torenkranen zie de Richtlijn Torenkranen (specifiek hoofdstuk 3) van Bouwend Nederland/Komat en de Guidelines for considering tower crane loads on supporting structures van de Fédération Européenne de la Manutation (FEM). De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) publiceert diverse richtlijnen waarin bijzondere belastinggevallen bij funceringswerken én bijpassende maatregelen ter voorkoming van schade een belangrijke rol spelen.

Daarnaast zijn er opdrachtgever-specifieke richtlijnen, zoals de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) van Rijkswaterstaat en de Ontwerpvoorschriften Spoor (OVS) van ProRail (alleen toegankelijk voor door ProRail gecerificeerde bedrijven). Ook sommige provincies hebben eigen richtlijnen.