Bevorder een goede veiligheidscultuur door het onderwerp in de startvergadering voor het uitvoeringsgereed ontwerp expliciet aan de orde te stellen. Bepaal bijvoorbeeld gezamenlijk de posities van het eigen bedrijf, de comakers en de belangrijkste leveranciers op de veiligheidsladder (Safety Culture Ladder).  En leg als gezamenlijke ambitie vast dat iedereen ernaar streeft om in dit project tenminste één trede omhoog te gaan.

De veiligheidsladder onderkent vijf treden. Iedere trede geeft een ontwikkelingsfase van een bedrijf of projectteam zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn
De veiligheidsladder onderkent vijf treden. Iedere trede geeft een ontwikkelingsfase van een bedrijf of projectteam zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn

Zoals eerder opgemerkt, gaat het bij de veiligheidsladder niet alleen om constructieve veiligheid, maar om veiligheid in brede zin. Dus inclusief onder meer de veiligheid en gezondheid van de bouwplaatsmedewerkers die het bouwwerk straks in elkaar moeten zetten, de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers, verkeersveiligheid enzovoort. De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft diverse tools ontwikkeld: handvatten voor bedrijven om de veiligheid in en rond bouwprojecten te verbeteren. Ook andere organisaties ontwikkelen hulpmiddelen om de veiligheid op de bouwplaats te bevorderen. Zo publiceert de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken diverse richtlijnen voor veilig werken. Het document “Richtlijnen NVAF in relatie tot constructieve veiligheid” toont aan dat veilig werken direct of indirect ook gunstig uitwerkt voor de borging van constructieve veiligheid.