Met de introductie van BIM is de centrale BIM coördinator een belangrijke schakel geworden in de borging van constructieve veiligheid in de fase van detailengineering. Veelal is dit een medewerker van het uitvoerend bouwbedrijf of een specialist die door het bouwbedrijf wordt ingehuurd. De centrale BIM coördinator is het ’technisch geweten’ van de BIM regisseur ON of BIM manager voor het project. Hij of zij houdt nauw contact met de (bedrijfsinterne) BIM coördinatoren van de andere projectpartners. Voor de rolbeschrijving en benodigde competenties van een BIM coördinator: zie BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”.

Positie van de centrale BIM coördinator in een BIM project
Positie van de centrale BIM coördinator in een BIM project

De centrale BIM coördinator ontvangt (periodiek) de aspectmodellen van adviseurs, eventuele nevenaannemers en leveranciers. Hij/zij voegt de aspectmodellen samen tot een coördinatiemodel (c.q. ‘prestatiemodellen’ en ‘productiemodellen’ volgens de zogenaamde ‘Hamburgermethode’) en voert daar clash controles en andere model checks op uit. De ruimtelijke afstemming van deelsystemen is daarbij belangrijk, maar de model checks strekken zich ook uit tot de kwaliteit van de niet-geometrische informatie in de modellen. De BIM coördinator communiceert met de projectpartners over de knelpunten (“issues”) die bij de model checks naar voren komen, in principe net zolang totdat alle issues zijn opgelost.

De centrale BIM coördinator voegt ontwerpmodellen van adviseurs samen tot een 'prestatiemodel' en productiemodellen van comakers en leveranciers tot een productiemodel. Het productiemodel wordt gevalideerd t.o.v. het prestatiemodel (
De centrale BIM coördinator voegt ontwerpmodellen van adviseurs samen tot een 'prestatiemodel' en productiemodellen van comakers en leveranciers tot een productiemodel. Het productiemodel wordt gevalideerd t.o.v. het prestatiemodel ("Hamburgermethode", zie ook de notities "Constructieve Veiligheid en BIM" en "Aanbevelingen BIM")

Deze manier van werken met (3D) objectinformatie werkt zeer kwaliteitsverhogend, ook wat betreft de constructieve veiligheid. Met name de afstemming tussen draagconstructies en technische installaties in gebouwen gaat er in potentie fors op vooruit. Constructeurs en installateurs kunnen aan de hand van de 3D modellen sluitende afspraken maken over de benodigde sparingen in draagconstructies, waardoor zij in de uitvoering niet voor verrassingen komen te staan. Het maken van niet-voorziene sparingen tijdens de uitvoering, met alle risico’s voor de constructieve veiligheid van dien, zal met de implementatie van BIM tot het verleden gaan behoren.  Dit is in de praktijk al vele malen bewezen.

De centrale BIM coördinator speelt in deze ontwikkeling een belangrijke facilitaire rol. Maar voor een optimale borging van de constructieve veiligheid zijn ook de coördinerend constructeur en de engineeringscoördinator nodig. In voorkomende gevallen kunnen de rollen van BIM coördinator en engineeringscoördinator worden gecombineerd. Ook is het denkbaar dat de engineeringscoördinator, mits hij/zij daarvoor de juiste competenties heeft, de rol van BIM regisseur vervult.