Een Informatieprotocol is een contractstuk in een BIM-project, dat de afspraken bevat tussen Opdrachtgever (OG) en Opdrachtnemer (ON) over onder meer het gebruik, het juridische en het intellectuele eigendom van de (vooral digitale) informatie die in een project door partijen wordt geproduceerd en/of ter beschikking gesteld. Er staan onder meer bepalingen in over de verplichtingen van OG en ON en de aansprakelijkheid voor fouten in digitale bouwwerkmodellen.

Om de eenheid in Informatieprotocollen in Nederland te bevorderen, is in 2017 het Nationaal Model BIM Protocol ontwikkeld. Gebruik dit Model als onderlegger voor uw eigen Informatieprotocol. U kunt een bewerkbare template downloaden van de website van het BIM Loket. In 2022 werkt BIM Loket aan een update, waarbij de titel van ‘Model BIM Protocol’ conform de NEN-EN-ISO 19650-2 zal wijzigen in het meer algemene ‘Model Informatieprotocol’.

(De NEN-EN-ISO 19650-2 is dé internationale standaard voor informatiemanagement in digitaal ondersteunde ontwerp- en uitvoeringsprocessen.)

De opdrachtnemer stelt bij de start van het project – in samenspraak met het projectteam – een BIM Uitvoeringsplan op. Daarin staan alle afspraken die de projectteamleden onderling maken om het BIM-project tot een goed einde te brengen. Het BIM Uitvoeringsplan is (een deel van) het antwoord van het projectteam op het BIM Protocol en de InformatieLeveringsSpecificatie (ILS) van de opdrachtgever. U kunt een eerste versie van het BIM Uitvoeringsplan uitvragen als onderdeel van de offerte die u vraagt van de potentiële opdrachtnemer(s). Zo kunt u zich, vóórdat u opdracht verleent, een beeld vormen hoe de opdrachtnemer het (BIM-)proces denkt in te richten om te waarborgen dat u tijdig de juiste informatie ontvangt om beslissingen te kunnen nemen. Deze werkwijze wordt ook beschreven in de NEN EN ISO 19650-serie, dé internationale ‘bijbel’ voor het management van (digitale) informatie in de levenscyclus van bouwwerken.