In een project waarin de projectpartners digitaal samenwerken, moet zo snel mogelijk een Informatiemanager ON worden aangewezen (de letters ON staan voor opdrachtnemer). Deze is verantwoordelijk voor het maken, coördineren en bewaken van de afspraken de digitale samenwerking, waar onder BIM. (NOOT: de Informatiemanager werd/wordt ook wel de BIM Regisseur genoemd).

Bron: BIR Kennisposter BIM toepassingen
Bron: BIR Kennisposter BIM toepassingen

De Informatiemanager (BIM Regisseur) is verantwoordelijk voor:

  • het voorbereiden van de digitale samenwerkingsaspecten (waar onder BIM) in contracten;
  • het – in overleg met het projectteam – stellen van de doelen, eisen en randvoorwaarden van de digitale samenwerking;
  • het ontwikkelen en vastleggen van de (BIM-)werkafspraken binnen het projectteam in een BIM Uitvoeringsplan;
  • het sturen en bewaken van de voortgang van het BIM-proces;
  • het onderhouden van het contact met de Informatiemanager OG.

Zie verder ook BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”.