In een project waarin de projectpartners werken met BIM, moet zo snel mogelijk een BIM Regisseur ON (de letters ON staan voor opdrachtnemer) worden aangewezen. Dit is  de procesmanager van het BIM-project. (NOOT: tegenwoordig wordt deze BIM Regisseur ook wel ‘BIM Manager’ of ‘Informatiemanager’ genoemd).

Bron: BIR Kennisposter BIM toepassingen
Bron: BIR Kennisposter BIM toepassingen

De BIM Regisseur (of  BIM Manager) is verantwoordelijk voor:

  • het voorbereiden van de BIM-aspecten in contracten;
  • het – in overleg met het projectteam – stellen van de doelen, eisen en randvoorwaarden van het BIM proces;
  • het ontwikkelen en vastleggen van de (BIM-)werkafspraken binnen het projectteam in een BIM Uitvoeringsplan;
  • het sturen en bewaken van de voortgang van het BIM-proces;
  • het onderhouden van het contact met de BIM regisseur OG.

Zie verder ook BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”.