Om het integrale, BIM-ondersteunde ontwerpproces goed te laten verlopen, zijn goede werkafspraken noodzakelijk. Hier ligt een kerntaak voor de BIM regisseur ON. Als BIM regisseur moet u letterlijk de regie nemen en het maken van de afspraken initiëren en coördineren. De resultaten legt u vast in een BIM Uitvoeringsplan (BUP). Dit document is het antwoord van het ontwerpteam op het BIM Protocol en de Informatieleveringsspecificatie (ILS) van de opdrachtgever. In het BIM Protocol legt de opdrachtgever de contractuele eisen aan het BIM-proces vast. In de ILS behoort hij of zij te specificeren welke (digitale) informatie de gezamenlijke projectpartners bij oplevering en tussentijds moeten leveren (in de huidige praktijk stellen nog lang niet alle opdrachtgevers een ILS op). In het BIM Uitvoeringsplan leggen die projectpartners de afspraken vast die noodzakelijk zijn om dat voor elkaar te krijgen.

Volgens de NEN EN ISO 19650-2, de internationale norm voor informatiemanagement in BIM-projecten, moet u idealiter een eerste, globale versie van het BUP bij de tenderstukken, c.q. de offerte voegen die u als opdrachtnemende partij uitbrengt aan de opdrachtgever. Er is dan gelegenheid om de afspraken over bijvoorbeeld in te zetten informatiestandaarden, informatieleveringen, methoden en procedures goed met de opdrachtgever af te stemmen voordat de contracten worden gesloten.

Om u te helpen met het opstellen van een BIM Uitvoeringsplan én om meer eenheid in documenten te verkrijgen, biedt het digi-GO BIM Loket het “Model BIM Uitvoeringsplan” (BUP) aan. Dit model kunt u gebruiken als template voor uw eigen, projectspecifieke BUP. De KPCV Taakgroep Digitale Ontwikkelingen heeft Aanbevelingen BIM opgesteld, die u in overweging kunt nemen bij de inhoudelijke invulling van het BUP. En denk ook eens aan toepassing van de kennis scans om na te gaan of alle ontwerpteamleden zich voldoende bewust zijn van hun invloed op de constructieve veiligheid.

De Europese normcommissie CEN/TC 442 heeft in 2021 de NPR-CEN/TR 17654 Guideline for the implementation of Exchange Information Requirements (EIR) and BIM Execution Plans (BEP) on European level based on EN ISO 19650-1 and -2 gepubliceerd. BIM Loket is bezig het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan hierop aan te passen.