Incidenteel kan er een calamiteit optreden, bijvoorbeeld in de vorm van een (bijna) instorting of brand. Als eigenaar/beheerder moet u dan zorgen dat gebruikers en omwonenden zo min mogelijk risico lopen. Als eerste moeten de mensen ter plaatse van de calamiteit in veiligheid worden gebracht en hulpdiensten moeten worden gewaarschuwd. Laat bij twijfel aan de veiligheid van de (overige delen van de) constructie het gebouw ontruimen tot het moment dat deskundigen hebben vastgesteld dat er geen gevaar (meer) is voor de constructieve veiligheid.
Bij een (gedeeltelijke) instorting waarbij personen zijn betrokken, heeft het redden van die personen absolute prioriteit. Waarbij de redders de eigen veiligheid uiteraard niet uit het oog mogen verliezen.

Gedeeltelijke instorting van het dak van een voetbalstadion
Gedeeltelijke instorting van het dak van een voetbalstadion

Andere aandachtspunten bij calamiteiten zijn:

  • tref, voor zover mogelijk, maatregelen om verdere schade te voorkomen en om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld door het stutten van gebouwdelen.
  • laat een deskundige onderzoek uitvoeren naar de oorzaak en/of de gevolgen van de calamiteit. Dat kan in directe opdracht van de eigenaar, maar bijvoorbeeld ook in opdracht van de verzekering;
  • probeer de situatie direct na de calamiteit, indien mogelijk, ongeroerd te laten totdat de deskundige is gestart met het onderzoek. Als dat niet mogelijk is, maak dan direct veel foto’s van de locatie, zowel overzichtsfoto’s als detailfoto’s;
  • het bouwwerk mag pas worden vrijgeven, wanneer een deskundige constructieve beoordeling uitwijst dat dit mogelijk is en wanneer het bevoegd gezag toestemming geeft;
  • ga na of de aanleiding voor de calamiteit ook kan spelen bij vergelijkbare constructies op andere locaties. Zo ja, wijs de eigenaren daarop;
  • publiceer de resultaten van onderzoek naar de oorzaak van de calamiteit, zodat anderen er van kunnen leren en hun bezit daarop kunnen beoordelen.