Het ontwerpen, leveren, verhuren en (de)monteren van een tijdelijke werkplek op hoogte is een specialisme, waaraan door de gebruiker, de opdrachtgever én de wetgever hoge eisen worden gesteld. Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op een steiger. Zij moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van die steiger.

De VSB en Bouwend Nederland hebben de Richtlijn Steigers opgesteld, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op stalen steigerconstructies in de bouw, industrie en vele andere branches. Deze Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die (in)direct te maken krijgt met een steiger. De richtlijn bestaat uit diverse hoofstukken die het gehele proces van ontwerp tot demontage beschrijft. De website van de Richtlijn Steigers kunt u bereiken via www.richtlijnsteigers.nl.

Speciaal voor steigerconstructeurs, controlerende instanties en specialisten is er een Annex opgesteld voor het bepalen van windbelasting op steigers. Deze Annex geeft voornamelijk een handvat om, met de inzichten van het windtunnelonderzoek, een veilige en bruikbare steigerconstructie te kunnen ontwerpen. Zie ook de nadere toelichting op de VSB-site en de presentatie voor de introductiewebinar van de Annex.