‘Deelconstructeurs’ zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de detailengineering van de constructies. Deze deelconstructeurs werken in opdracht van de comakers en leveranciers, die op hun beurt door de bouwer worden ingeschakeld. In de praktijk is vaak niet duidelijk waar de ontwerpend en/of coördinerend constructeur ophoudt en waar de deelconstructeurs beginnen. Wie bewaakt de constructieve samenhang van het geheel? Wie is verantwoordelijk voor de aansluitdetails tussen constructiedelen van verschillende leveranciers? Wie berekent de verbindingen? Wanneer het antwoord op deze vragen niet eenduidig is, bestaat er grote kans dat essentiële taken tussen wal en schip vallen.

Het eenduidig en helder vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de ontwerpend constructeur, de coördinerend constructeur en de deelconstructeurs van de bouwer begint bij de contractstukken. Advies is om dit – bijvoorbeeld in de vorm van een kruisjeslijst – te verwerken in een bijlage bij het contract, c.q. de contractstukken (bijvoorbeeld het bestek bij een aanbesteding onder de UAV 2012). Daarin kunt u tevens de gewenste categorie volgens de KIWA Criteria 73/06 voor de engineering van de prefab betononderdelen vastleggen. Deze categorie-indeling is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat er geen licht ontstaat tussen waar de ontwerpend constructeur ophoudt en waar de deelconstructeur begint. Als algemene stelregel geldt:

  • de ontwerpend constructeur maakt het volledige ontwerp, bepaalt de krachtswerking en geeft volledige uitgangspunten voor de uitwerking;
  • de uitwerkende constructeur (deelconstructeur) werkt de constructie verder uit, zonder ontwerpende activiteiten; de dimensies en de krachtswerking staan immers vast;
  • de coördinerend constructeur coördineert en controleert de werkzaamheden van de verschillende deelconstructeurs, met het goedgekeurde constructief ontwerp als referentie.

Uitvoering van een projectteamscan bij de start van de engineeringsfase kan helpen om de verdeling van (eind)verantwoordelijkheden scherp te krijgen. Zie voor een uitwerking van de (contractuele) verhoudingen tussen verschillende constructeurs bij verschillende contractvormen ook het document
Constructieve Veiligheid en Contractvormen“.