Als eigenaar hebt u voor sommige gebouwen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding).

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (vroeger de ‘gebruiksvergunning’) hebt u bijvoorbeeld nodig voor een kinderdagverblijf, café of hotel. Het bevoegd gezag, c.q. de gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van het gebouw, als dat nodig is. Deze eisen beogen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand te voorkomen.

Check bij het Omgevingsloket Online of u een vergunning nodig hebt of kunt volstaan met een gebruiksmelding

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis. Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een gebruiksmelding moet doen.

Bij de behandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik dient het bevoegd gezag nogmaals te checken of de constructieve veiligheid bij brand voldoende is gewaarborgd (beoordeling van de brandwerendheid van de draagconstructies op basis van schriftelijke toelichtingen van de constructeur). Dat kan door een beoordeling van de brandwerendheid van de draagconstructies op basis van schriftelijke toelichtingen van de constructeur. Daarnaast dient u in de gebruiksfase van tijd tot tijd te controleren of het gebruik van het gebouw nog klopt.