Een aantal partijen in de bouwketen – het COBc, fabrikanten, constructeurs, softwareleveranciers, de Betonvereniging en KIWA – heeft testsets ontwikkeld voor software voor de berekening van prefab betonproducten die veelvuldig worden verwerkt in gebouwen. Het gaat om software voor heipalen, gewapende en voorgespannen liggers, kanaalplaatvloeren, combinatievloeren, breedplaatvloeren en ribbenvloeren.

Meer controle via gecertificeerde systemen bij de bron betekent minder arbeidsintensieve ‘papieren’ controle.

De testsets, waarin meteen ook toepasselijke Nederlandse bouwvoorschriften zijn meegenomen, zijn verwerkt in de Beoordelingsrichtlijn “Rekensoftware voor Betonconstructies” (BRL 0207). Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kan de software worden gecertificeerd. In het certificaat wordt verklaard dat berekeningen binnen de software conform de geldende normen worden uitgevoerd. Gebruik van gecertificeerde software kan leiden tot minder controle-uren, versnelde goedkeuringen en vertrouwen van ‘de markt’ in de betreffende betonproducten. Meer controle via gecertificeerde systemen bij de bron betekent minder arbeidsintensieve ‘papieren’ controle. Voorwaarde is uiteraard wel dat de invoer van gegevens juist is. Basis voor een juiste input is een goed gedocumenteerd constructieontwerp, inclusief een ontwerpnota waarin de gehanteerde constructieve uitgangspunten zijn verwoord.

De testsets zijn ontwikkeld voor individuele betonproducten. De detailconstructeur blijft verantwoordelijk voor de berekening; de coördinerend constructeur voor de samenhang van het geheel.

Indien u met niet gecertificeerde software werkt dient het de aanbeveling bij uw software leverancier na te vragen volgens welk systeem de software wordt getest.

Zie ook de meer algemene aanbevelingen van de KPCV Taakgroep Digitale Ontwikkelingen in de notities “Gebruik van rekensoftware”, “Best practices voor parametrisch ontwerpen” en “Voor- en nadelen van digitalisering voor constructieve veiligheid”.