Geïntegreerd ontwerpen houdt ook in: één integraal afgestemd bestek of technische omschrijving voor bouwkunde, constructies en installaties in plaats van losse, gebrekkig afgestemde deelbestekken en/of een onvolwaardig installatiebestek. Vraag als opdrachtgever expliciet een integraal bestek uit, inclusief goed uitgewerkte ontwerptekeningen en zie er als ontwerpcoördinator op toe dat het ook gebeurt.

Betrek in het geval van een geïntegreerd contract de installateur al bij het ontwerpproces in de rol van praktisch adviseur (in ieder geval vóór het definitief maken van het integraal afgestemde bestek of technische omschrijving).