Als opdrachtgever vraagt u niet alleen een bouwwerk, maar ook informatie over dat bouwwerk, zeker in het huidige digitale tijdperk. U hebt informatie/data nodig tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces om goed onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Bij oplevering wilt u informatie ontvangen die nodig is voor het gebruik, beheer en onderhoud. De gedachte hierbij is dat veel data die in de ontwerp- en uitvoeringsfasen ontstaan, kunnen worden hergebruikt in beheer- en onderhoudssystemen. In dat verband is het belangrijk om niet alleen afspraken te maken over wélke informatie u wilt ontvangen, maar ook over de vorm waarin: bestandsformaten, toe te passen classificaties, enzovoort. De gewenste informatie/data, de tijdstippen van levering en de gewenste formats van de informatie beschrijft u in een Informatie Leveringsspecificatie (ILS). Deze ILS is een contractstuk tussen tussen u als opdrachtgever en uw opdrachtnemer(s). In de ILS definieert welke informatie per fase en bij oplevering in het digitale bouwwerkdossier moet zitten. De tussentijdse informatie-leveringen zijn in feite de digitale equivalenten van de  fasedocumenten in het ’traditionele proces’ voor bijvoorbeeld het Voorontwerp, het Definitief Ontwerp en het Technisch Ontwerp.

Plaats van het BIM Protocol, de ILS en het BIM Uitvoeringsplan in het digitale Bouw-, Beheer- en Gebruiksproces (bron: Nationaal Model BIM Protocol)
Plaats van het BIM Protocol, de ILS en het BIM Uitvoeringsplan in het digitale Bouw-, Beheer- en Gebruiksproces (bron: Nationaal Model BIM Protocol)

Er zijn op dit moment – behalve op specifieke onderdelen – helaas nog geen model-ILS’en beschikbaar. Daar wordt wel hard aan gewerkt, onder meer door het Rijksvastgoedbedrijf, Schiphol, Aedes, de Academische Ziekenhuizen en de vastgoedafdelingen van de Nederlandse universiteiten. De NEN-EN-ISO 19650-2, die gaat over informatiemanagement in digitaal ondersteunde bouwprojecten, is beschreven welke typen informatie minimaal in een ILS moeten worden opgenomen. Onder de vlag van BIM Loket is een ‘ISO 19650 community’ ontstaan die zich tot doel stelt om templates te ontwikkelen voor verschillende documenten die een belangrijke rol spelen in het informatiemanagement, zoals de ILS, het Informatieprotocol en het BIM Uitvoeringsplan. Daarnaast wordt er in het kader van BIM Loket en het digiGO programma gewerkt een een ILS configurator. Meer informatie over deze ontwikkelingen is te vinden op de website van BIM Loket.