Het is belangrijk dat de adviseurs aantoonbaar interdisciplinaire controle uitvoeren op de wederzijdse ontwerpresultaten. Het uitvoeren van de controles is een verantwoordelijkheid van de adviseurs zelf. Het is van belang dat daarvoor een (voor iedereen gelijk) moment wordt gekozen, bijvoorbeeld op basis van concept-stukken aan het einde van iedere ontwerpfase. De ontwerpcoördinator dient erop toe te zien dat een en ander daadwerkelijk gebeurt.