De fase Uitvoeringsgereed Ontwerp / detailengineering is zeer cruciaal voor de constructieve veiligheid. In deze fase komen er veel nieuwe participanten bij, waaronder leveranciers van constructieve deelsystemen, zoals systeemvloeren, prefab beton constructies, staalconstructies, kalkzandsteenwanden, gevels, enzovoort. Deze leveranciers doen doorgaans zelf de detailengineering van hun systemen. Tekenwerk (geometrie) leveren ze steeds vaker aan in de vorm van 3D modellen. Niet zelden sturen zij vanuit die 3D modellen hun productie aan.

Leveranciers sturen steeds vaker hun productie aan vanuit 3D modellen

Ook de technische installaties worden nu in detail uitgewerkt, ook steeds vaker in 3D, waarbij de ruimtelijke coördinatie met de bouwkundige en constructieve elementen nauw luistert. Alle reden om veel aandacht te besteden aan de nadere uitwerking van het BIM Uitvoeringsplan! c.q. het opstellen van een nieuw BIM Uitvoeringsplan als het een nieuwe opdracht betreft (bijvoorbeeld in het geval van een Engineering & Build contract).

Zoals eerder vermeld is het opstellen van het BUP een taak van de BIM regisseur ON. of BIM manager voor het project. Hij of zij doet dat in samenspraak met en met inbreng van alle relevante participanten. Afhankelijk van de contractvorm kan de rol van BIM regisseur in deze fase overgaan naar een andere partij. Bijvoorbeeld van de architect naar het uitvoerend bouwbedrijf dat alle deelsystemen inkoopt en daarmee verantwoordelijk is voor de afstemming en coördinatie.

Bij de coördinatie van constructieve deelsystemen zijn drie rollen belangrijk:

  1. de coördinerend constructeur, die verantwoordelijk is voor het bewaken van de constructieve samenhang;
  2. de engineeringscoördinator, die verantwoordelijk is voor de procesmatige aspecten van de afstemming;
  3. de BIM coördinator, die verantwoordelijk is voor de ruimtelijke coördinatie van alle deelsystemen.

In de volgende borgingsacties gaan we nader in op elk van deze rollen.