In de loop van de tijd is een aantal specifieke situaties bekend geworden waarin mogelijk sprake is van een constructief gebrek, zonder dat er sprake is van duidelijke signalen. Waar sprake is van de volgende specifieke situaties, moeten constructies nader worden onderzocht.

Kwaaitaal- en Manta-vloeren met wapeningscorrosie als gevolg van ingemengde chloride
Een Kwaaitaal- of Mantavloer is een prefab betonnen systeemvloer, die in de periode 1965 – 1983 veel is toegepast in de woningbouw en in bedrijfspanden. Om het beton sneller te laten harden, is tijdens de fabricage calciumchloride aan het betonmengsel toegevoegd. Pas na verloop van tijd bleek dat een teveel aan calciumchloride corrosie van de wapening in de vloer veroorzaakt en schade aan het beton tot gevolg heeft. Voor het beoordelen van de constructieve consequenties van schade aan dit type vloeren kunt u gebruik maken van CUR-Aanbeveling 79 “Beoordelen van Kwaaitaal- en Manta-begane-grondvloeren; Inspectie, advies en maatregelen”. U kunt deze publicatie bestellen bij CROW.

Kwaaitaalvloer met schade als gevolg van corrosie
Kwaaitaalvloer met schade als gevolg van corrosie

Breedplaatvloeren met primaire, positieve buigende momenten ter plaatse van de plaatnaden
Uit onderzoek is gebleken dat vloeren die zijn uitgevoerd met breedplaten, in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn. Dit betreft dan met name bouwwerken die zijn opgeleverd na 1999. Voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van dergelijke vloeren kan gebruik gemaakt worden van de notitie “Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999”. De notitie kunt u  hier downloaden.

Breedplaatvloer
Breedplaatvloer

RVS ophangconstructies in zwembaden
In zwembaden hebben meerdere incidenten plaatsgevonden, waarbij onderdelen van het plafond vielen of zelfs een heel plafond omlaag is gekomen. In alle gevallen was de oorzaak het toepassen van RVS ophangconstructies die niet bestand waren tegen het agressieve milieu boven een zwembad. Voor het beoordelen van ophangconstructies in zwembaden verwijzen we naar NPR 9200:2015 “Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden”, te bestellen bij NEN. Het document “RVS in zwembaden; rapportage” van de Vereniging Sport en Gemeenten, dat u hier kunt downloaden, geeft belangrijke achtergrondinformatie. Voor dit type ophangconstructies geldt een onderzoeksplicht.

Doorvalbeveiligingen in de woning- en utiliteitsbouw
De laatste jaren zijn enkele (dodelijke) ongevallen gebeurd met doorvalbeveiligingen bij woningen. Het blijkt dat doorvalbeveiligingen vaak onzorgvuldig zijn gemonteerd. Voorbeelden: pluggen zijn in brosse stootvoegen gemonteerd, borgschroeven ontbreken. Soortgelijke problemen doen zich voor bij leuningen en balustrades. Wij adviseren om regelmatig controles uit te voeren op de deugdelijkheid van de bevestiging van doorvalbeveiligingen en leuningen.

Losgeraakte doorvalbeveiliging
Losgeraakte doorvalbeveiliging

Doorgestapelde, gemetselde gevels (spouwankers)
In het verleden hebben zich diverse calamiteiten voorgedaan met doorgestapelde, gemetselde gevels. Als gevolg van onvoldoende spouwankers en/of het doorroesten van spouwankers zijn daarbij delen van het metselwerk buitenblad losgekomen en omlaag gevallen. Om na te gaan of een constructie risicovol is, kunt u gebruik maken van de SBR publicatie “Protocol voor het inspecteren, beoordelen en herstellen; Constructieve veiligheid bestaande metselwerk buitenspouwbladen”.