De ontwerpcoördinator speelt een belangrijke rol in het kader van integraal ontwerpen. Hij of zij is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke afstemming van de werkzaamheden van de ontwerpteamleden, c.q. de raakvlakken tussen de deelontwerpen voor bouwkunde, constructies en installaties. De rol van ontwerpcoördinator kan worden ingevuld door één van de betrokken ontwerpbureaus. Doorgaans is dat het architectenbureau.

De ontwerpcoördinator richt zich op de vakinhoud en het proces

In BIM-projecten werkt de ontwerpcoördinator nauw samen met de BIM regisseur ON en BIM coördinator, waarbij de ontwerpcoördinator zich richt op de vakinhoud en het proces, en de BIM-regisseur en -coördinator zich primair richten op de ruimtelijke coördinatie (clash controles, afstemmen van 3D geometrie).

Eén van de verantwoordelijkheden van de ontwerpcoördinator is toezien op de uitvoering van de interdisciplinaire beoordeling van deelontwerpen per ontwerpfase (SO, VO, DO, TO). Ingeval van een Wkb-project verdient het aanbeveling dat de ontwerpcoördinator nauwe contacten onderhoudt met de door de initiatiefnemer/opdrachtgever in te schakelen kwaliteitsborger. Samen kunnen ze afspraken maken over hoe het ontwerpteam het best kan bijdragen aan het aantonen dat het ontwerp aan het Bbl voldoet. Zie verder het document “Borging van constructieve veiligheid onder de Wkb