Bouwpartners moeten hun deelontwerpen – bouwkundig, constructief, geotechnisch en installatietechnisch – van meet af aan goed op elkaar afstemmen.  Dat geldt voor zowel nieuwbouw als verbouw, renovatie en herbestemming. Architect, constructeur, geotechnicus, bouwfysicus en/of installatieadviseur moeten daarom gelijkwaardige, en op elkaar afgestemde opdrachten krijgen en bij voorkeur op basis van de DNR-STB, en vanaf het begin als team optreden. De ontwerpcoördinator – in de praktijk meestal de architect – moet erop toezien dat alle ontwerptaken tijdig en in onderlinge samenhang worden uitgevoerd. Voorkom dat één van de deelontwerpen in de ontwikkeling gaat achterlopen. Het installatieontwerp vraagt hierbij extra aandacht, omdat dit in de praktijk vaak achterblijft bij de andere deelontwerpen. De BIM-werkwijze is een uitstekende tool voor de ondersteuning van geïntegreerd ontwerpen (zie ook “Aanbevelingen BIM” bij de downloads).

Het ontwerpen van een veilig gebouw is teamwork!

Analyses van (bijna-)instortingen leren, dat de meeste bouwfouten al in de ontwerpfase ontstaan. Veel problemen ontstaan doordat deelontwerpen onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Tijdige afstemming van deelontwerpen kan voorkomen dat tijdens de uitvoering verrassingen optreden door onvoorziene sparingen of ophangconstructies, te kleine schachtafmetingen, plaatsing van roltrappen in constructieve vloervelden, hogere belastingen door installaties enzovoort. Het installatieontwerp dient minimaal de kaders aan te geven voor deze zaken.

Vaak ontbreekt een integrale benadering van constructie en brandveiligheid. Gevolg is dat constructieonderdelen niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. Dit is vooral een risico wanneer (verticale en horizontale) brandcompartimenteringen nog in een laat stadium worden gewijzigd.

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. Ieder lid van het ontwerpteam beïnvloedt met zijn/haar werk impliciet, direct of indirect de constructieve veiligheid. Het is sterk aan te bevelen om bij de start van de ontwerpfase de projectteamscan uit te voeren die KPCV op deze site aanbiedt. Zo’n scan helpt om de invloed van de ontwerpteamleden op constructieve veiligheid expliciet aan de orde stellen en de bijbehorende verantwoordelijkheden scherp te krijgen. Met een persoonlijke scan kan ieder ontwerpteamlid zijn/haar kennis m.b.t. de borging van constructieve veiligheid toetsen.