Voor het ontwerpen van een bouwwerk is veel specialistische kennis nodig. Kennis die is verspreid over verschillende disciplines: de architect, de bouwfysicus, de geotechnisch adviseur, de constructeur, de installatieadviseur, uitvoeringsdeskundige, enzovoort. Wanneer de inbreng van deze disciplines onvoldoende is en/of te laat op elkaar worden afgestemd, ontstaan kwaliteits- en/of veiligheidsproblemen.

Stel zo snel mogelijk een compleet ontwerpteam samen

‘Geïntegreerd ontwerpen’ is het devies! Stel zo snel mogelijk een compleet ontwerpteam samen, inclusief een ontwerpend constructeur en een installatie-advieseur. Stel de verschillende specialisten van meet af aan in staat om hun deskundigheid in te brengen. Eis dit ook van hen.

Andere specialisten dan de constructeur beïnvloeden ook de constructieve veiligheid. Een projectteamscan aan het begin van de ontwerpfase kan helpen om het onderwerp goed op de kaart te zetten en de verantwoordelijkheden voor de borging van constructieve veiligheid scherp te krijgen.