In de praktijk ontstaan ontwerpfouten vaak bij wijzigingen in het ontwerp. Zeker als ontwerpteamleden onder tijdsdruk moeten werken, is er grote kans dat zij ontwerpwijzigingen niet tot in detail aan elkaar doorgeven en in alle deelontwerpen doorvoeren. Dat gebeurt vaak bij bezuinigingsronden, bijvoorbeeld na een te hoog uitgevallen aanbesteding. Inconsistenties in tekenwerk leiden in de fase ‘Uitvoering’ onvermijdelijk tot problemen, waarbij ook de constructieve veiligheid in het geding kan zijn. Het ontwerpteam moet daarom een goede procedure vaststellen voor het melden, vaststellen, afstemmen en doorvoeren van ontwerpwijzigingen. Als  ontwerpleider of BIM regisseur moet u ervoor zorgen dat zo’n procedure er komt.  En u moet vooral ook toezien op de naleving.

In 3D modellen kunnen ontwerpwijzigingen relatief eenvoudig en consistent worden doorgevoerd
In 3D modellen kunnen ontwerpwijzigingen relatief eenvoudig en consistent worden doorgevoerd

De kans op ontwerpfouten en inconsistenties  neemt aanzienlijk af, wanneer de ontwerpteamleden ontwerpinformatie digitaal uitwisselen via 3D bouwwerkmodellen. Zij kunnen ontwerpwijzigingen in een 3D model relatief snel doorvoeren en op hun consequenties beoordelen. Het doorvoeren van wijzigingen in stapels verschillende tekeningen is niet meer nodig, omdat alle tekeningen in beginsel worden gegenereerd uit het  – gewijzigde – 3D model en daardoor altijd onderling consistent zijn. Daarnaast reduceren clash sessies en andere model checks die u in het BIM Uitvoeringsplan afspreekt, de kans op fouten door ontwerpwijzigingen aanzienlijk. Zie ook de KPCV-notities Constructieve Veiligheid en BIM en Aanbevelingen BIM.