Ook al hebt u helemaal geen verstand van bouwen, als opdrachtgever hebt u grote invloed op de constructieve veiligheid van uw bouwwerk in de perioden dat het wordt gebouwd, gebruikt, onderhouden, verbouwd of gesloopt. Als u daarnaast ook nog ‘vergunninghouder’ en/of de eigenaar bent, draagt u zelfs een wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het bouwwerk. De borgingsacties in deze fase Initiatief laten u zien hoe u die invloed kunt aanwenden. De beschreven acties helpen u de verantwoordelijkheden goed in te vullen. Bijvoorbeeld door een goed Programma van Eisen op te stellen en daar ook eisen m.b.t. de veiligheid op te nemen. Door deskundige bouwpartners te kiezen en hen de tijd en het budget te gunnen om zorgvuldig een goed afgewogen en afgestemd bouwplan te ontwikkelen. Enzovoort. Zie ook de risico’s die voor deze fase zijn geformuleerd voor wat betreft de constructieve veiligheid; als opdrachtgever hebt ú de sleutel in handen om deze risico’s van meet af aan te beheersen!

Constructieve veiligheid is niet alleen een aandachtspunt voor de de constructeur, maar van het hele ontwerp- en/of projectteam. Andere teamleden, zoals de architect, de bouwfysicus en de installatieadviseur beïnvloeden met hun aandeel in het project ook de constructieve veiligheid, mogelijk zonder zich daarvan bewust te zijn. De “projectteamscan” die KPCV heeft ontwikkeld, is bedoeld om projectteamleden bewust te maken van hun invloed op en verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid. Als opdrachtgever kunt u bevorderen – of zelfs contractueel vastleggen – dat het projectteam bij de start van iedere fase zo’n projectteamscan uitvoert.

"Opdrachtgever, neem uw verantwoordelijkheid!"

Al in 2008 heeft de NEPROM de “Gedragscode Constructieve Veiligheid” gepubliceerd. Als vereniging van professionele opdrachtgevers vindt de NEPROM dat haar leden de verantwoordelijkheid voor de (constructieve) veiligheid van gebouwen dienen te nemen. De Gedragscode is een praktisch document, gebaseerd op de 2008-versie van het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid (een voorganger van dit Kennisportaal). Het document beschrijft verplichtingen en aanbevelingen voor opdrachtgevers op het vlak van constructieve veiligheid. Hoewel de Gedragscode Constructieve Veiligheid al zo’n vijftien jaar oud is, staat de kern van de boodschap nog steeds recht overeind: “Opdrachtgever, neem uw verantwoordelijkheid!” Begin 2018 heeft minister Ollongren nog naar de Gedragscode verwezen bij de beantwoording van kamervragen over constructieve veiligheid.