Ontwikkel een Projectkwaliteitsplan (PKP) voor de ontwerpfase, bij voorkeur een integraal PKP voor het hele ontwerpteam en leg dat ter toetsing en/of acceptatie voor aan de opdrachtgever. Maak daarbij gebruik van de ketensystematiek volgens de Eurocodes, waarbij het bouwwerk wordt ingedeeld in een gevolgklasse volgens NEN-EN 1990.

Een voorbeeld van een PKP voor het constructievak is het “Projectplan Engineering Constructies” dat u vindt onder de nevenstaande downloads (bron: BAM Advies & Engineering).

De uitkomst van een projectteamscan zoals KPCV die aanbiedt, kan ook waardevolle input leveren voor een PKP, specifiek waar het gaat om constructieve veiligheid. De teamscan helpt namelijk om scherp te krijgen wat de invloed van ieder teamlid op, en de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid is.