Als ontwerpend constructeur moet u het constructief ontwerp goed gedocumenteerd overdragen aan de coördinerend constructeur. Ook als u zelf beide rollen vervult, is het zaak om het constructief ontwerp – per fase – goed te documenteren en te zorgen voor een intern overdrachtsdocument tussen de rollen van ontwerpend en coödinerend constructeur. Afhankelijk van de contractvorm kan de overdracht op verschillende momenten plaatsvinden, bijvoorbeeld na het Voorontwerp, het Definitief Ontwerp of het Technisch Ontwerp. Welke informatie moet op die momenten minimaal in het overdrachtsdossier zitten?

Een goed overdrachtsdocument tussen de rollen van ontwerpend en coördinerend constructeur is altijd noodzakelijk!

Hier kunt u een tabel downloaden, waarin de over te dragen informatie m.b.t. het constructief ontwerp per fase is gedefinieerd conform de STB 2014. Hierbij is wat betreft de geometrische informatie onderscheid gemaakt tussen traditionele 2D tekeningen en digitale (3D) modellen. De over te dragen informatie m.b.t. analyses en berekeningen is in beide gevallen hetzelfde. Zie verder ook de Ontwerpnota en het document Constructieve Veiligheid en Contractvormen voor de onderbouwing van de noodzaak van een goede overdracht tussen ontwerp en engineering van draagconstructies, ongeacht de contractvorm!

Minstens net zo belangrijk als het goed overdragen van de juiste en correcte ontwerpdocumenten is de ‘warme’ overdracht. Vertel ook het verhaal erbij: wat heb je gedaan, waar ben je tegenaan gelopen, hoe heb je het opgelost, waar zitten specifieke aandachtspunten, enzovoort.

De coördinerend constructeur dient het overdrachtsdocument en de constructief ontwerpdocumenten goed te bestuderen. Hij/zij dient zich ervan te overtuigen dat het ontwerp goed en veilig is uit te werken en dit bij voorkeur schriftelijk te bevestigen.