Parametrisch ontwerpen staat volop in de belangstelling. Iedereen lijkt ermee bezig, met name ook in de constructeurswereld. Maar wat is het?  Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data of relaties tussen onderdelen een ontwerp kan worden gegenereerd. Het concept is niet nieuw, maar neemt in de bouw de laatste jaren een enorme vlucht (bron: Cementonline).

Met parametrisch ontwerpen kun je dezelfde voordelen bereiken als waar je vroeger voor moest programmeren, alleen nu zonder de pijn van programmeertalen. Ook voor het engineeringsproces biedt parametrisch ontwerpen talloze mogelijkheden: modellen of ontwerpen kunnen automatisch worden gegenereerd op basis van parameters als maten, materiaaldikte of geometrie. Er kunnen dus ontwerpen worden gegenereerd in plaats van zelf gemaakt: generatief ontwerp. Daarnaast is het veel eenvoudiger om later in het proces relaties tussen ruimtes of afmetingen te wijzigingen, aangezien het dynamische gebouwmodel in real time meebeweegt in het ontwerpproces.

Naast zulke voordelen zijn er aan parametrisch ontwerpen – bijna als vanzelfsprekend – ook nadelen verbonden. Het leggen van incorrecte relaties en onoordeelkundig gebruik van parametrische ontwerpsoftware kunnen risico’s opleveren voor de constructieve veiligheid. Tegen deze achtergond heeft de KPCV Taakgroep Digitale Ontwikkelingen waardevolle  aanbevelingen geformuleerd in het document “Best practices voor parametrisch ontwerpen“.  Van harte aanbevolen voor eenieder die zich op het parametrisch ontwerppad begeeft!

In een apart document heeft dezelfde Taakgroep de voor- en nadelen van digitalisering in het licht van de borging van constructieve veiligheid in  algemene zin nog eens op een rij gezet. De Taakgroep formuleerde aanbevelingen om de nadelen het hoofd te kunnen bieden.