De “Standaardtaakbeschrijving (STB) Constructies 2019” is een hulpmiddel voor het verdelen, offreren en contracteren van constructie-gerelateerde taken in het bouwproces. In deze STB is onderscheid gemaakt in ‘noodzakelijke taken’ (N) en ‘keuzetaken’ (K). N-taken vormen samen het minimum pakket dat in ieder project moet worden uitgevoerd om tot een veilig constructieontwerp te komen. Die taken moet u dus in ieder geval opdragen. U kunt de opdracht eventueel splitsen in één voor de ontwerpend constructeur en één voor de coördinerend constructeur.

Draag de ontwerpend constructeur in ieder geval de N-taken op voor het Voorontwerp en het Definitief Ontwerp (fasen 04 en 05 uit de STB Constructies 2019). Wanneer u kiest voor een aanbesteding op basis van de UAV 2012, draagt u ook de N-taken uit de fasen Technisch Ontwerp (06) en Prijs- en contractvorming (07) op aan de ontwerpend constructeur. Zoek zorgvuldig uit welke K-taken uit de fase 01 t/m 05, respectievelijk 01 t/m 07 u daarnaast moet opdragen om tot een passende opdracht voor het project te komen. Afhankelijk van de aard en omstandigheden van het project kunnen ook keuzetaken noodzakelijk blijken. Laat u zich hierin adviseren!

Denk alvast na over welke coördinerend constructeur u later eventueel de taken in de fasen ‘Uitvoeringsgereed Ontwerp’ en ‘Uitvoering’ wilt opdragen. Omwille van de continuïteit van kennis en informatie verdient het de voorkeur om hiervoor mettertijd de ontwerpend constructeur in te schakelen.

Een alternatief voor de “STB Constructies 2019” is de “VNc-STb standaardtaakomschrijving constructeurs”. VNconstructeurs heeft deze eigen standaardtaakomschrijving opgesteld, omdat constructeurs de DNR-STB 2014 van BNA en NLingenieurs veelal als te beperkt en onvoldoende gedetailleerd ervoeren. De VNc-STb bestaat uit een makkelijk in te vullen Excel-bestand op basis van de bekende indeling in risicoklassen, bouworganisatie en contractvormen. U kunt het gratis instrument opvragen via de website van VNconstructeurs.