Het uitvoerend bouwbedrijf moet de kwaliteit van de uitvoering systematisch controleren

Het uitvoerend bouwbedrijf is ervoor verantwoordelijk dat het werk conform tekeningen en berekeningen wordt uitgevoerd. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf de kwaliteit van de uitvoering systematisch moet controleren. De opdrachtgever kan dit stimuleren door contractueel vast te leggen dat het uitvoerende bedrijf een Projectkwaliteitsplan voor de uitvoering moet maken en ter goedkeuring of acceptatie moet voorleggen.