Onder meer naar aanleiding van de instorting van het dak van het AZ-stadion wordt er gesproken over de wenselijkheid van een APK voor gebouwen. Volgens het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van een bouwwerk aansprakelijk voor eventuele materiële en/of lichamelijk schade die iemand leidt door een ondeugdelijke technische kwaliteit. Alleen al op grond van die verantwoordelijkheid moet een eigenaar de toestand van het bouwwerk  bewaken en zo nodig maatregelen nemen om de bouwtechnische kwaliteit op niveau te brengen. Dat wil zeggen dat de eigenaar inspecties moet (laten) uitvoeren. Deskundigen van KPCV zijn van oordeel dat dit moet gebeuren als er een aanleiding voor is. De aanleiding bepaalt de wijze waarop inspecties moeten worden uitgevoerd.

Inspecties moeten proportioneel zijn qua omvang en kosten

Onderstaande tabel bevat diverse aanleidingen voor inspecties die in de praktijk kunnen voorkomen, inclusief verwijzingen naar borgingsacties met aanbevelingen voor de uitvoering van de inspecties en eventuele vervolgmaatregelen. Voor een nadere omschrijving van de aanleidingen zie het document “(Periodieke) inspecties van gebouwen”.

Aanleiding Borgingsactie
Ontwerp- en uitvoeringsfouten 4a. Inspecteren technische kwaliteit bouwwerk
Veroudering 4a. Inspecteren technische kwaliteit bouwwerk
Signalen 4a. Inspecteren technische kwaliteit bouwwerk
Bekend risicovolle constructies 4b. Niet-waarschuwende gebreken

4c. Water- en sneeuwaccumulatie

4d. Uitkragende galerijen en balkons van flatgebouwen

Veranderd gebruik 4e. Veranderend gebruik
Veranderde omgeving (Geen)
Wijzigingen in de constructie

Degradatie van materialen

4f. Wijzigingen in de constructie

4g. Materialen constructief veilig onderhouden