Zorg bij oplevering voor goede revisietekeningen en/of digitale -modellen van de draagconstructies zoals ze op de bouwplaats werkelijk zijn uitgevoerd. Die tekeningen en modellen – onderdeel van het (digitale) bouwwerkdossier – zijn belangrijke uitgangspunten voor beheer, onderhoud en eventuele toekomstige verbouwingen. Het document “Constructief Gebouwdossier” (bron Rijksvastgoedbedrijf) beschrijft welke informatie minimaal in zo’n gebouwdossier aanwezig moet zijn.

Schema ontwikkeling bouwwerkdossier (bron: Rijksvastgoedbedrijf)
Schema ontwikkeling bouwwerkdossier (bron: Rijksvastgoedbedrijf)

Naarmate de BIM-werkwijze meer gemeengoed wordt, zullen meer opdrachtgevers, eigenaren, asset managers en facility managers een digitaal bouwwerkdossier verlangen. In Informatie Leveringsspecificaties (ILS) zullen zij specificeren welke informatie de opdrachtnemers in welke bestandsformaten moeten aanleveren. Een ILS is een contractstuk.

Als opdrachtgever dient u de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van een (digitaal) bouwwerkdossier expliciet te regelen. Het ligt voor de hand om de verantwoordelijkheid bij het uitvoerend bouwbedrijf neer te leggen. Dat moet u dan in het contract met het uitvoerende bedrijf opnemen (ofwel: de ILS is onderdeel van het contract met het uitvoerend bouwbedrijf). Alleen het uitvoerend bouwbedrijf weet exact wat er is gebouwd en kan dit in het bouwwerkdossier vastleggen. Het bouwbedrijf moet een en ander tijdig afstemmen met zijn onderaannemers en toeleveranciers. De coördinerend constructeur dient er (namens de directievoerende partij) op toe te zien dat de revisiebescheiden voor de constructies correct worden gemaakt.