Sommige deskundigen oordelen dat ontwerpende constructeurs onvoldoende oog hebben voor de consequenties van het eventuele falen van een constructie. Zij pleiten voor ‘robuust’ ontwerpen, met name waar het kritieke constructies betreft. De term ‘robuust’ staat hier niet voor het gebruik van extra veel beton of staal. Het is geen synoniem voor ‘plomp’.

"Robuust" is geen synoniem voor "plomp"

Bedoeld wordt een goed doordacht constructief ontwerp, waarin op intelligente wijze rekening is gehouden met het mogelijk bezwijken van de meest kritieke onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een ‘tweede draagweg’, die ervoor zorgt dat krachten op een andere manier worden afgevoerd in het geval dat de primaire draagweg door welke oorzaak dan ook faalt.

Het aspect ‘robuustheid’ is geregeld in de Eurocode voor bijzondere belastingen (NEN-EN 1991-1-7) en de van toepassing zijnde materiaalgebonden Eurocodes met de bijbehorende nationale bijlagen.