Steeds vaker vragen professionele opdrachtgevers een second opinion over een constructief ontwerp. Zij leggen het ontwerp dan voor aan een derde, onafhankelijke partij. Dat kan een ander constructieadviesbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een zogenaamde “Technical Inspection Service”  (TIS).

Bij ingewikkelde constructies en niet-alledaagse oplossingen is een second opinion noodzaak!

Bij complexe constructies die vallen in gevolgklasse CC3 is een second opinion (of third party review) een principiële noodzaak en wordt daarom dringend aanbevolen in de Eurocodes. De second opinion moet zijn gebaseerd op ten minste een grondige controle van de gehanteerde uitgangspunten en aannames. Daarnaast moet de ‘deskundige derde’ beoordelen of de uitkomsten van berekeningen aannemelijk zijn en of het constructief ontwerp goed is gedocumenteerd.

Een second opinion biedt de mogelijkheid van een ruimere inzet van deskundigheid op een project: twee constructeurs weten meer dan één en de betrokkenen kunnen elkaar wijzen op positieve en negatieve punten in het ontwerp. Daarom is een second opinion ook bij de lagere gevolgklassen aan te bevelen.