Organiseer tijdens de start van het engineeringproces een startbespreking (gevolgd door tussenbesprekingen en een eindbespreking). Bespreek daarin onder meer de ‘Ontwerpnota‘, het ‘Projectplan engineering constructies’ en – al dan niet als onderdeel daarvan – de ‘Demarcatielijst constructieve engineering’.  De ontwerpend constructeur dient het ontwerp, de bijbehorende bouwmethode en het Risicodossier toe te lichten. KPCV beveelt de ontwerpcoördinator aan om de leden van het projectteam voorafgaand aan de startbespreking uit te nodigen een Projectteamscan te doorlopen en de resultaten daarvan plenair te bespreken. Dit om de verantwoordelijkheden scherp te krijgen en alle teamleden bewust e maken van hun invloed op de constructieve veiligheid.

Deze start-, tussen- en eindbesprekingen zijn cruciaal voor de constructieve veiligheid!

Schep duidelijkheid over uitgangspunten, taken en verantwoordelijkheden, onder meer met behulp van de genoemde Projectteamscan. Stel de projectteamleden in de gelegenheid om vragen te stellen en beantwoord die. Bespreek ook het ‘Toetsingsprotocol constructieve samenhang’ en de diepgang van de controles van en door de diverse betrokken partijen. Een voorbeeld van een agenda is bijgevoegd.

Bespreek als ontwerpcoördinator welke toetsingsprotocollen worden ingezet om alle aan te brengen voorzieningen die voor installaties benodigd zijn en op of aan constructies moeten worden bevestigd, te waarborgen.

Zie verder ook “Constructieve Veiligheid en Contractvormen”.