De startbespreking neemt alle onduidelijkheden voor aanvang weg.

Voorafgaand aan de uitvoering moet in een startbespreking met betrokken partijen het uitvoeringsplan en het PKP worden besproken. Voor alle betrokkenen bij de uitvoering moet duidelijk zijn wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. De controleprocedures worden in detail doorgesproken, zodat alle betrokkenen daarvan goed op de hoogte zijn en de gelegenheid hebben om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

KPCV beveelt daarnaast aan om de teamleden voorafgaand aan de startbespreking uit te nodigen om een Projectteamscan te doorlopen en de resultaten plenair te bespreken. Dit om ieder teamlid – ook de de niet-constructeurs – bewust te maken van zijn/haar invloed op de constructieve veiligheid en de verantwoordelijkheden voor de diverse borgingsacties in deze fase helder te krijgen.