Na inwerkingtreding van de Wkb per 1 januari 2024 wordt een gedeelte van het werk van BWT uit handen genomen door de onafhankelijke kwaliteitsborger. Maar veel taken blijven bestaan en er ontstaan ook nieuwe taken. In het Bestuursakkoord tussen de VNG en het ministerie BZK is bijvoorbeeld geregeld dat het bevoegd gezag haar volledige handhavende taak behoudt. Daarnaast ziet de kwaliteitsborger “slechts” toe op de hoofdstukken 4 (Nieuwbouw) en 5 (Verbouw) van het Bbl. Toezicht op de hoofdstukken 3 (Bestaande bouw), 6 (Gebruik van Bouwwerken) en 7 (Bouw- en sloopwerkzaamheden) blijft bij het bevoegde gezag. Kortom: veel toezichtstaken en álle handhavingstaken blijven bij het bevoegd gezag. Zie verder ook “Borging van constructieve veiligheid onder de Wkb” (hoofdstuk 7).

Nadere informatie over de rol van het bevoegd gezag onder de Wkb en aanbevelingen over de praktische invulling daarvan zijn te vinden in de “Leidraad Constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb – Je bent ervan en je blijft ervan” (COBc, juni 2023)