Wanneer de toetsing van het bouwplan aan het Bouwbesluit is opgedragen aan een gecertificeerde bouwplantoetser, hoeft u als bevoegd gezag die toetsing in principe niet uit te voeren. U kunt zich dan beperken tot een systeemtoets, wat betekent dat u controleert of de juiste procedures zijn gevolgd en dat er voldoende aan kwaliteitsborging is gedaan.