Innovatie is goed en noodzakelijk, ook wat betreft draagconstructies. Maar toepassing van innovatieve constructieve systemen kan ook grote risico’s voor de constructieve veiligheid met zich meebrengen. Vooral als die systemen zich nog onvoldoende in de praktijk hebben bewezen en bijvoorbeeld nog niet zijn gecertificeerd of geattesteerd. Dan zijn extra zorgvuldigheid en aandacht geboden. De KPCV-taakgroep Innovatie heeft zich over deze problematiek gebogen en aanbevelingen geformuleerd voor verschillende betrokken partijen. U kunt de notitie met overwegingen en aanbevelingen hier downloaden.

De coördinerend constructeur moet het mandaat krijgen om extra 'bewijs' af te dwingen.

De coördinerend constructeur heeft hier volgens de taakgroep een centrale rol en verantwoordelijkheid. Deze moet in het geval van twijfels over de constructieve veiligheid het mandaat én de (financiële) ruimte krijgen om extra bewijs af te dwingen. Zie verder de notitie “Toepassing van innovatieve constructieve systemen”.

Iets anders is de toepassing van gecertificeerde systemen of producten buiten de eigen systeemgrenzen. Ofwel: gebruik van zulke systemen of producten in situaties waarvoor ze niet zijn gecertificeerd. De instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport laat zien waartoe dat kan leiden. Ook hiervoor heeft de KPCV-taakgroep aanbevelingen geformuleerd, zie de notitie “Systemen en producten buiten systeemgrenzen”.