Bij galerijflats die in de periode 1950-1975 zijn gebouwd, is vaak sprake van een monoliete verbinding tussen de galerij- en/of balkonvloeren en de verdiepingsvloeren van de woningen. Dat wil zeggen dat de betonvloer in feite van binnen naar buiten doorloopt. Het komt bij deze uitkragende galerijen en balkons voor dat de wapening te laag in de beton ligt, waardoor het trekkrachten bovenin de plaat onvoldoende kan opnemen. Dit kan zich manifesteren door scheurvorming ter plaatse van de aansluiting aan de gevel. In het verleden heeft dit bij enkele flats geresulteerd in het bezwijken van een balkon of een (deel van een) galerijvloer.

Het is daarom zaak om zulke balkons en galerijen te onderzoeken op constructieve veiligheid. Voor galerijflats met uitkragende vloeren is onderzoek niet vrijblijvend, maar wettelijk verplicht.

Ongeval met uitkragende galerij
Ongeval met uitkragende galerij

Voor het beoordelen van dergelijke constructies verwijzen wij naar het protocol in SBRCUR-rapport 248: “Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats” (tweede, herziene uitgave, 2014). Zie verder ook de  toelichting van de auteurs op dit rapport in Cement.