De opdrachtgever, c.q. de aanvrager van de omgevingsvergunning is er publiekrechtelijk voor verantwoordelijk dat het bouwwerk bij oplevering minimaal voldoet aan het Bouwbesluit. Na de oplevering is de eigenaar daarvoor verantwoordelijk. U moet zich er dus als opdrachtgever of latere eigenaar van vergewissen dat de kwaliteit van ontwerp en uitvoering goed wordt geborgd. Leg daarom contractueel vast dat de Opdrachtnemer(s) vooraf een PKP voor het ontwerp (en later voor de engineering en uitvoering) moeten voorleggen ter acceptatie. Check of er voldoende aandacht is voor de afstemming van het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp; houden de deelontwerpen ‘gelijke tred’?

Een voorbeeld van een PKP voor de engineering van constructies is te vinden onder de Links & downloads op deze pagina.

Als de UAV-GC van toepassing is, moet de Opdrachtnemer een PKP maken.  Als Opdrachtgever bent u bevoegd om dat PKP te toetsen en al of niet te accepteren. Maak gebruik van deze bevoegdheid! Controleer later ook of de Opdrachtnemer zich aan het PKP houdt.

Rijkswaterstaat (RWS) besteedt veel werken uit op basis van geïntegreerde contracten. RWS vult de hier genoemde verantwoordelijkheden in volgens de methodiek van ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’. Uitgangspunt is dat RWS risicogestuurd toetst: de toetsing van de kwaliteit(sborging) richt zich op die aspecten van ontwerp en uitvoering, waar de kwaliteitsrisico’s het grootst zijn.