Laat een ontwerpend of coördinerend constructeur bij veranderend gebruik van een bouwwerk checken in hoeverre dit problemen kan opleveren voor de constructieve veiligheid en de daaraan gerelateerde brandveiligheid.

 

Schakel bij ingrepen in de constructie altijd een constructeur in

Bij verbouwingen waarbij ingrepen in de constructie worden gedaan, moet u altijd een ter zake deskundige constructeur inschakelen. Voor veranderingen in de (hoofd)draagconstructie is veelal een omgevingsvergunning vereist.