Wilt u als aanvrager bepaalde gegevens en bescheiden later indienen, dan bent u verplicht daartoe een verzoek in te dienen bij het bevoegd gezag. Dat kan via het aanvraagformulier voor de verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. In de praktijk zal doorgaans de ontwerpleider of ontwerpend constructeur de indiening van het verzoek verzorgen.