Een goed begin is het halve werk!

Hebt u (ver)bouwplannen? En hebt u eventueel ook al een locatie op het oog? Ga dan vooral ook vast te rade bij Bouw- en Woningtoezicht van de betreffende gemeente. Zij kunnen u bijvoorbeeld vertellen wat wel en niet kan op die locatie, met welke grondgesteldheid en eventuele lokale risico’s u rekening moet houden. Zij kunnen u adviseren hoe u het ontwerp- en bouwproces het best kunt insteken (bijvoorbeeld wanneer de Wet kwaliteitsborging van kracht is voor uw project) en op welke momenten het bevoegd gezag u graag terug ziet!

En áls u dan informatie hebt gekregen over de grondgesteldheid en eventuele lokale risico’s, heeft de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) een aantal praktische richtlijnen beschikbaar over hoe daar in de praktijk mee om te gaan.