“Aansturing door de opdrachtgever” biedt de beste garantie voor systematische borging van de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken. Het eerste instrument daarvoor is de Vraagspecificatie of het Programma van Eisen (PvE).

Ga er niet blindelings van uit dat de constructieve veiligheid afdoende is geregeld in het Bouwbesluit.

Zorg dat de Vraagspecificatie (c.q. de functieboom) een goed inzicht biedt in het beoogde gebruik, zodat een constructeur daaruit de belastingen kan afleiden waarmee moet worden gerekend. Geef tenminste aan in welke gevolgklasse het bouwwerk valt volgens tabel B1 van NEN-EN 1990 (zie onder meer deze link), welke ontwerplevensduur van toepassing is en welke specifieke (omgevingsgerelateerde) ontwerpuitgangspunten gelden.

Het beoogde gebruik – nu en in de toekomst – kan aanleiding zijn om hogere eisen aan de constructies te stellen dan het wettelijk minimum. Overweeg om de Vraagspecificatie conform de methode Systems Engineering digitaal vast te leggen in de vorm van een eisenboom (“Requirement Breakdown Structure”). Hiervoor zijn specifieke applicaties beschikbaar. Koppel de eisenboom aan een functieboom (gestructureerde specificatie van de bouwwerkfuncties die moeten worden gerealiseerd). Een goed gestructureerde, digitale Vraagspecificatie (“Smart PvE”) maakt het mogelijk om later (delen van) het ontwerp digitaal te toetsen aan de eisen. Voor meer informatie over Systems Engineering zie onder meer de “Leidraad Systems Engineering binnen de GWW-sector”. Deze leidraad is specifiek gericht op de infrasector, maar de methodiek is net zo goed toepasbaar voor de gebouwensector.

Neem borgingsacties voor CV over in de Vraagspecificatie

De Vraagspecificatie bestaat veelal uit een deel met technische eisen en een deel met proceseisen. In de proceseisen kunt u per fase van het ontwerp- en bouwproces borgingsacties voor de constructieve veiligheid opnemen. Deze kunt u overnemen van dit Kennisportaal. Daarnaast kunt u eisen dat het projectteam bij de start van de ontwerpfase een projectteamscan uitvoert.

Schakel bij voorkeur een constructief onderlegde adviseur in voor het bepalen van de nuttige belastingen en de veiligheidsmarges waarmee moet worden gerekend.